​​

DLHE U BROJKAMA

1.387 MW

ukupna instalisana snaga

3.295 GWh

prosečna godišnja proizvodnja

1.867,4 m3/s

instalisani protok svih elektrana

451,8 GWh

energetski sadržaj

svih akumulacija