​​

DLHE U BROJKAMA

1.387 MW

ukupna instalisana snaga

3.295 GWh

prosečna godišnja proizvodnja

1.867,4 m3/s

instalisani protok svih elektrana

451,8 GWh

energetski sadržaj

svih akumulacija

Vesti

Modernizacije za bolji i uspešniji EPS

Predstavljeni najvažniji projekti na Sajmu energetike ...Saznaj više

EPS PRODUŽIO ROK DOSPEĆA RAČUNA ZA OKTOBAR

Domaćinstvima omogućeno dodatno vreme za izmirenje obaveza...Saznaj više

E-servis EPS za brže usluge

Novi portal „Uvid u račun“ predstavljen na „Smart eGovernment 2023“...Saznaj više