Планови

​​Годишњи планови пословања


Програм о изменама и допунама Консолидованог 3ПП ЈП ЕПС 2020-2022

Програм о изменама и допунама Консолидованог 3ПП ЕПС Групе 2020-2022

Трогодишњи програм пословања ЈП ЕПС за 2020-2022

Консолидовани Трогодишњи програм пословања ЕПС Групе за 2020-2022


Програм о изменама и допунама трогодишњег план пословања ЕПС ГРУПЕ 2019-2021

Програм о изменама и допунама трогодишњег план пословања ЈП ЕПС 2018-2020

Трогодишњи програм пословања ЈП ЕПС 2018-2020

Консолидовани Трогодишњи програм пословања ЈП ЕПС 2018-2020Консолидоване измене и допуне трогодишњег план пословања ЕПС групе 2017-2019

Програм о изменама и допунама трогодишњег план пословања ЈП ЕПС 2017-2019

Консолидовани трогодишњи план пословања ЕПС групе za 2017-2019

Tрогодишњи план пословања ЈП ЕПС 2017-2019Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2016

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2016

Годишњи програм пословања ЕПС групе 2016 ФЕБРУАР

Годишњи програм пословања ЈП ЕПС 2016 ФЕБРУАРГодишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2015 ЈУН

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2015 ЈУН

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2015 МАРТ

Годишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2015 МАРТ

Годишњи програм пословања ЕПС групе 2015 ЈАНУАР

Годишњи програм пословања ЈП ЕПС 2015 ЈАНУАР


Планови јавних набавки


План јавних набавки ЈП ЕПС за 2020. годину

План јавних набавки ЈП ЕПС за 2020. годину - измене и допунеTop