Производња угља

​„Електропривреда Србије“ је највећи произвођач лигнита у Републици Србији и овај енергент је највећи извор електричне енергије у држави. Од угља који се користи у термоелектранама ЕПС-а, добије се око 70 одсто електричне енергије.

Производња угља, који се користи као основно гориво у термоелектранама „Електропривреде Србије“, одвија се на површинским коповима рударских басена „Колубара“ и „Костолац“, који су у непосредној близини термоелектрана.​

Површински копови колубарског басена производе око 75 одсто лигнита у Србији и снабдевају термоелектрану „Колубара“, термоелектране „Никола Тесла“ и термоелектрану „Морава“. У костолачком басену се производи 25 одсто лигнита у Србији, којим се снабдева термоелектрана „Костолац“.

Top