ЕПС У БРОЈКАМА

3.443.060

купаца

34.613.446

t

угља годишње

31.130

GWh

електричне енергије годишње

7.377

MW

укупна инсталисана снага

Вести

ЕПС ПРОДУЖИО РОК ДОСПЕЋА РАЧУНА ЗА ОКТОБАР

Домаћинствима омогућено додатно време за измирење обавеза...Сазнајте више

Е-сервис ЕПС за брже услуге

Нови портал „Увид у рачун“ представљен на „Smart eGovernment 2023“...Сазнајте више

Попусти за 1,87 милиона домаћинстава

Више од половине грађана уштедело електричну енергију у октобру ...Сазнајте више

КОРПОРАТИВНИ
ФИЛМ

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

На врх