ЕПС У БРОЈКАМА

3.443.060

купаца

34.613.446

t

угља годишње

31.130

GWh

електричне енергије годишње

7.377

MW

укупна инсталисана снага

КОРПОРАТИВНИ
ФИЛМ

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

На врх