Заштита животне средине, енергетска ефикасност и ОИЕ

​​​​​​​​​Заштит​а животне средине​Заштита животне средине је један од приоритета пословања „Eлeктрoприврeде Србиje“ и саставни део стратегије управљања компанијом. Еколошки одрживо пословање, усклађено са нормативим​а Европске уније, ЕПС спроводи низом активности у очувању животне средине, уз истовремено подизање продуктивности ​производње и ефикасности производних капацитета. 
Циљ је ускладити рад производних делова компаније са стандардима Европске уније. Најзначајнији пројекти из области заштите животне средине:
               
  • Реконструкција електрофилтера;
  • Изградња система за транспорт и одлагање пепела и шљаке;
  • Изградња постројења за одсумпоравање и денитрификацију;
  • Управљање квалитетом угља;
  • Модернизација депонија;
  • Очување воденог екосистема акумулација и екосистема приобаља;
  • Уклањање ПЦБ уља из енергетских објеката;
  • Управљање отпадом. 


Извештаји о заштити животне средине


Оба​вештење о Решењу о обиму и садржају СПУ - ТЕНТ А1 и А2


Резиме нацрта Акционог плана ЗЖС ЈП ЕПС 2016-2025.Top