​​

Добро дошли на сајтЕПС Снабдевање

Којој врсти снабдевања припадате
Гарантовано
снабдевање

Комерцијално снабдевање

О нама

Основна делатност Огранка „ЕПС Снабдевање“, које послује у оквиру Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, јесте енергетска делатност снабдевања електричном енергијом купаца на гарантованом, комерцијалном и резервном снабдевању, у складу са Законом о енергетици и осталим важећим прописима.

Сви снабдевачи електричном енергијом, укључујући и Огранак „ЕПС Снабдевање“ користе услуге Електродистрибуције Србије (оператора дистрибутивног система – ОДС) и ЕМС а.д. (оператора преносног система - ОПС) који су засебна правна лица и обављају делатност дистрибуције и преноса електричне енергије.

ЕПС Снабдевање у бројкама

        више од

3.600.000

купаца


27.703

GWh

продато купцима ЕПС Снабдевања


97%

удео ЕПС Снабдевања на отвореном тржишту


7.855

MW

укупна инсталисана снага капацитета ЕПС АД