Повратак на почетну страну
Lat
​​

Добро дошли на сајтЕПС Снабдевање

Информације за купце који су добили обавештење за закључење уговора

Обрасци: гарантовано снабдевање - преузми овде

Информације за физичка лица власнике пословних простора

Обрасци: гарантовано снабдевање - преузми овде
Обрасци: комерцијално снабдевање - преузми овде

Којој врсти снабдевања припадате
Гарантовано
снабдевање

Комерцијално снабдевање

О нама

Основна делатност Огранка „ЕПС Снабдевање“, које послује у оквиру Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, јесте енергетска делатност снабдевања електричном енергијом купаца на гарантованом, комерцијалном и резервном снабдевању, у складу са Законом о енергетици и осталим важећим прописима.

Сви снабдевачи електричном енергијом, укључујући и Огранак „ЕПС Снабдевање“ користе услуге Електродистрибуције Србије (оператора дистрибутивног система – ОДС) и ЕМС а.д. (оператора преносног система - ОПС) који су засебна правна лица и обављају делатност дистрибуције и преноса електричне енергије.

Политика квалитета Огранка ЕПС Снабдевање исказује приврженост ка континуираном побољшању ефективности интегрисаних система менаџмента у циљу задовољења захтева купаца и испуњења законских и других прописа, даје оквир за утврђивање и преиспитивање постављених циљева и одговара сврси, контексту и стратешком усмерењу ЕПС АД и Огранка ЕПС Снабдевање.

ЕПС Снабдевање у бројкама

        више од

3.600.000

купаца


27.703

GWh

продато купцима ЕПС Снабдевања


97%

удео ЕПС Снабдевања на отвореном тржишту


7.377

MW

укупна инсталисана снага капацитета