Документи

Електропривреда Србије покренула је је библиотеку „Документи“ 2000. године, на прелому два века и два миленијума. Циљ библиотеке је да се остави трајни писани траг о догађајима из прошлости електропривреде Србије, да подсети на велике људе, на њихове визије и прегнућа, на идеје водиље једног времена. Намера је била да се направи пресек стања електропривреде у Србији – да видимо одакле смо кренули, где се данас налазимо и куда идемо; да извучемо поуке из прошлости и сачувамо их за будућност, да схватајући прошлост боље видимо будућност.

Библиотека садржи неколико едиција:

• У едицији „Старе хидроелектране“ обjављене су брошуре: „Ужичка електрана Под градом“, „Лепотица на Моравици“, „Вила са Нишаве“ и „Светло са Црног Тимока“.  Електропривреда Србије с поносом истиче да старе хидроелектране које су у њеном саставу, раде и данас! Неколико њих – и више од  сто година! О њиховом значају у савременој електроенергетици говори брошура „И сину виђело из ријеке“. 
• У едицији „Старе термоелектране“ објављена је брошура „Прва у Србији“ – о првој јавној електрани у Србији;
• Едиција „Великани електропривреде“ обухвата две брошуре, које говоре о личностима, најважнијим за развој електропривреде у Србији: „Професор Ђорђе Станојевић – пионир електрификације у Србији“ и „Тесла – додири са Србијом““;
• У едицији „Стари рудници угља“ објављена је брошура „Јаме костолачког мајдана“. Костолац је место у коме је започела прва организована експлоатација угља у Србији и у коме је настала прва рударска колонија код нас.
• Покренута је и едиција „Хидроелектране“ у којој је обрађена електрана из савременог доба – ХЕ „Ђердап 1“, и то поводом 30 година рада.

150 година рударске производње

Ужичка електрана Под Градом

Лепотица на Моравици

Вила са Нишаве

Светло са Црног Тимока

И сину виђело из ријеке

Стара термоцентрала на Дорћолу - Прва у Србији

Пионир електрификације у Србији - Ђорђе Станојевић

Додири са Србијом - Тесла

Јаме костолачког мајдана

Хидроелектрана на великој реци ​

Top