Финансијски извештаји

Финансијски извештаји за 20​​22. годину и Извештај независног ревизора


Консолидован финансијски извештај ЈП ЕПС

ЈП ЕПС матично правно лице

Колубара Грађевинар д.о.о. Лазаревац 

ХЕС Горња Дрина д.о.о. Фоча

Електросевер д.о.о. Северна Митровица 

ЕПС Трговање д.о.о. Љубљана


​Финансијски извештаји за 20​​21. годину и Извештај независног ревизора


Консолидован финансијски извештај ЈП ЕПС
ЈП ЕПС матично правно лице
Електросевер д.о.о.
Колубара Грађевинар д.о.о.


Финансијски извештаји за 20​​20. годину и Извештај независног ревизора


Консолидован финансијски извештај ЕПС групе
ЕПС Дистрибуција
ЈП ЕПС матично правно лице
’’Колубара Грађевинар’’ д.о.о.


Финансијски извештаји за 20​​19. годину и Извештај независног ревизора


Консолидован финансијски извештај ЕПС групе

ЕПС Трговање д.о.о. Љубљана

ЈП ЕПС матично правно лице

ЕПС Дистрибуција

Електросевер, Северна Митровица

’’Колубара Грађевинар’’ д.о.о.


Финансијски извештаји за 20​​18. годину и Извештај независног ревизора


​ ЈП ЕПС матично правно лице

 Консолидован финансијски извештај ЕПС групе

 ЕПС Дистрибуција


Финансијски извештаји за 20​17. годину и Извештај независног ревизора


   ЈП ЕПС матично правно лице
   Консолидован финансијски извештај ЕПС групе
   ЕПС Дистрибуција
​   ЕПС Трговање доо, Љубљана


Финансијски извештаји за 2016. годину и Извештај независног ревизора

    Консолидован финансијски извештај ЕПС групе
    ЕПС Трговање доо, Љубљана
    ЕПС Дистрибуција
    ЈП ЕПС матично правно лице

Финансијски извештаји за 2015. годину и Извештај независног ревизора

    ЈП ЕПС матично правно лице
    ЕПС Дистрибуција
    ПД ЕПС Снабдевање
    ЕПС Трговање доо, Љубљана
    Консолидован финансијски извештај ЕПС групе


Финансијски извештаји за 2014. годину и Извештај независног ревизора

    ПД ЕД Електросрбија
    ПД РБ Колубара
    ПД ТЕ КО Костолац
    ПД ЕД Југоисток
    ПД ЕД Електровојводина
    Консолидован финансијски извештај ЕПС групе
    ПД Обновљиви извори
    ПД ЕПС Снабдевање
    ПД ЕДБ
    ПД ТЕ ТО Панонске
    ПД ЕД Центар
    ЈП ЕПС матично правно лице
    ПД ТЕНТ
    ПД ДЛХЕ
    ЕПС Трговање доо, Љубљана
    ПД ХЕПС Ђердап

Финансијски извештаји за 2013. годину и Извештај независног ревизора

    ПД ЕД Електросрбија
    ПД ЕД Електровојводина
    ПД ТЕ ТО Панонске
    ПД ТЕНТ
    ПД ДЛХЕ
    ЈП ЕПС
    ПД ХЕПС Ђердап
    ПД ЕД ЦентарЈП ЕПС консолидовани
    ПД Обновљиви извори
    ЈП ЕПС консолидовани
    ПД ЕПС Снабдевање
    ПД ТЕ КО Костолац
    ПД ЕД Београд
    ПД РБ Колубара
    ПД ЕД Југоисток

Финансијски извештаји за 2012. годину и Извештај независног ревизора

    ПД Панонске ТЕ ТО
    ПД Колубара метал
    ПД ТЕКО Костолац
    ПД ТЕНТ
    ПД Центар
    ПД РБ Колубара
    ПД ДЛХЕ
    ПД Електровојводина
    ПД Електросрбија
    ЈП ЕПС консолидовани
    ЈП ЕПС дирекције
    ПД ХЕПС Ђердап
    ПД Југоисток
    ПД ЕДБ

Финансијски извештаји за 2011. годину и Извештај независног ревизора

    ПД Југоисток
    ПД Панонске ТЕ ТО
    ПД ЕДБ
    ПД ДЛХЕ
    ПД Електросрбија
    ПД ХЕПС Ђердап
    ЈП ЕПС дирекција
    ПД ТЕ КО Костолац
    ЈП ЕПС консолидовани
    ПД Центар
    ПД Електровојводина
    ПД Колубара
    ПД ТЕНТ

Финансијски извештаји за 2010. годину и Извештај независног ревизора

    ПД Дринско Лимске
    ПД Панонске ТЕ ТО
    ПД Електросрбија Краљево
    ПД ЕД Центар
    ПД ТЕНТ
    ПД Ђердап
    ПД Електровојводина
    ЈП Електропривреда Србије - консолидован
    ПД Југоисток
    ПД ЕДБ
    ПД ТЕ КО Костолац
    ЈП Електропривреда Србије - дирекције
    ПД РБ Колубара

Ванредни финансијски извештаји за 2009. годину

    Ванредни извештај

Финансијски извештаји за 2009. годину и Извештај независног ревизора

    ТЕ КО Костолац
    Југоисток Ниш
    ДЛХЕ извештај 31.12.2009
    Консолидовани ЕПС
    Електровојводина
    ТЕНТ
    Дирекција
    РБ Колубара
    ЕД Центар
    Панонске ТЕ-ТО
    ХЕ Ђердап
    Електросрбија Краљево
    ЕД Београд

Финансијски извештаји за 2008. годину и Извештај независног ревизора

    Консолидовани ЕПС
    ЕД Београд
    ТЕ Костолац
    Електровојводина
    Дринско Лимске ХЕ
    Електросрбија
    ХЕ Ђердап
    Панонске ТЕ-ТО
    ЕД Центар
    РБ Колубара
    Југоисток
    Дирекција
    ТЕНТ

Финансијски извештаји за 2007. годину и Извештај независног ревизора

    ЕД Београд
    ЕД Центар
    Електровојводина
    Југоисток
    ЕПС Консолидовани извештај
    ТЕНТ финансијски извештај
    Колубара
    ТЕ-КО Костолац
    ЕПС Дирекција
    ХЕ Ђердап
    Дринско-лимске ХЕ
    Електросрбија
    ПД Панонске ТЕ-ТО

Финансијски извештаји за 2006. годину и Извештај независног ревизора

    ТЕ-КО Костолац
    Дринско-лимске ХЕ
    ЕПС Дирекција
    ЕПС КОнсолидовани извештај
    ПД Панонске ТЕ-ТО
    Електросрбија
    ЕД Београд
    Југоисток
    Електровојводина
    РБ Колубара
    ХЕ Ђердап
    ТЕНТ
    ЕД Центар

Финансијски извештаји за 2005. годину и Извештај независног ревизора

    Електрошумадија
    ТЕ Костолац
    Колубара
    ЕД Електроморава
    ЕД Лесковац
    ЕД Врање
    ЕПС Консолидовани биланси
    Лимске ХЕ
    Панонске електране
    ЈП Дринске ХЕ
    Електровојводина
    ХЕ Ђердап
    ЕД Ниш
    ТЕНТ
    Београд
    Електротимок
    Електросрбија
    ЕПС Дирекција
    ПК Костолац
    ЕД Ужице

Финансијски извештаји за 2004. годину и Извештај независног ревизора

    ЈП Електропривреда Србије
    Електрошумадија
    ЕД Електроморава
    Тимок
    Електровојводина
    Костолац
    ЈП Панонске
    Лимске ХЕ
    ЕД Лесковац
    Колубара
    ЕД Београд
    Тент
    Дринске ХЕ
    Електроисток
    Електросрбија
    ТЕ Костолац
    ЕД Врање
    ЕПС консолидовани извештај
    ХЕ Ђердап
    ЕД Ниш
    ЕД Ужице


20 највећих дужника

Top