Извештаји

​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњих планова пословања


Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЕПС АД за период 01.01.-31.12.2023.​

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2023.​ ​

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС АД за период 01.01.-30.09.2023.

Извештај о реализацији трогодишњег плана пословања групе ЕПС за период 01.01.-30.06.2023.

Извештај о реализацији трогодишњег плана пословања ЕПС АД за период 01.01.-30.06.2023.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.03.2023.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за ​период 01.01.-31.03.2023.​


2022. година

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2022.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2022.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.09.2022. 

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-30.09.2022. 

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-30.06.2022.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.06.2022.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-31.03.2022.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2022.​


2021. година

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2021.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2021.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2021.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе​ ЕПС за период 01.01-30.09.2021.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01.-30.06.2021.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.06.2021.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-31.03.2021.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2021.​


2020. година

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2020.
Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2020.
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-30.09.2020.
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2020.
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-30.06.2020.
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.06.2020.​
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-31.03.2020.
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2020.​


2019. година

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2019.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2019.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-30.09.2019.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2019.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.06.2019.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-30.06.2019.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2019.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-31.03.2019.

2018. година

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.09.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период​ 01.01.-30.09.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.06.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-30.06.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.03.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.03.2018.

2017. година

Извештај о степену усклађености ТПП Групе ЕПС за период 01.01.-31.12. 2017.

Извештај о степену усклађености ТПП ЈП ЕПС 01.01.-31.12.2017.

Извештај о степену усклађености ТПП Групе ЕПС 01.01.-30.09.2017.

Извештај о степену усклађености ТПП ЈП ЕПС 01.01.-30.09.2017.

Извештај о степену усклађености Групе  01.01.-30.06.2017.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-30.06.2017.

Извештај о степену усклађености Групе 01.01.-31.03.2017.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-31.03.2017.

2016. година

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.12.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-31.12.2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености ЕПС Снабдевање 1.1.-31.03. 2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.03.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-31.03.2016.Top