Повратак на почетну страну
Lat

Како постати купац
Да бисте закључили Уговор о гарантованом снабдевању електричном енергијом, неопходно је да се обратите надлежним службама на шалтеру ЈП ЕПС
Потребно је да приложите Решење о одобрењу за прикључење на електродистрибутивни систем и документацију којом доказујете власништво над објектом, односно право коришћења - фотокопију и оригинал, као и лични документ на увид

Уколико је ваш документација  потпуна и основана, доставићемо вам Уговор о гарантованом снабдевању на потписивање. Саставни део уговора чине Општи услови снабдевања електричном енергијом крајњих купаца са правом на гарантовано снабдевање

По обостраном потписивању, Уговор се евидентира у бази података и о томе се обавештава Оператор дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција“ д.о.о.


Top