Како платити рачун?

Ваш рачун за електричну енергију можете платити на више начина и места:

Шалтери ЕПС АД

  • На шалтерима ЕПС АД рачун за електричну енергију можете платити директно, без провизије готовинском уплатом, платним картицама или чековима.

 

Трајни налог

  • Трајни налог можете користити за измиривање месечних задужења за електричну енергију. Плаћањем трајним налогом штедите своје време, избегавате чекање у редовима и банци препуштате да брине о вашим месечним обавезама.

 

Шалтери ЈП Пошта Србије

 

Шалтери банака

  • Рачун за електричну енергију можете измирити на шалтерима банака, као и на осталим наплатним местима. Приликом уплате потребно је навести податке са рачуна.

 

E-banking, m-banking, QR код...

  • Рачуне за електричну енергију можете платити путем е-banking сервиса, m-banking сервиса, као и очитавањем QR кода који се налази на рачуну.


Top