Повратак на почетну страну
Lat

Зелена енергија

Шта је зелена енергија?

Зелена енергија је електрична енергија која је произведена искључиво из обновљивих извора електричне енергије. У сврху доказивања порекла енергије Законом о енергетици утврђен је систем гаранција порекла електричне енергије из обновљивих извора.

Из којих извора ЕПС АД добија зелену енергију, односно на шта се односи гаранција порекла?

ЕПС АД нуди електричну енергију произведену у хидроелектранама које су у власништву  ЕПС АД.

Да ли ЕПС АД издаје жиг који купци истичу на свом меморандуму/амбалажи, а којим се потврђује да користе зелену енергију?

Обележавање робе у Републици Србији утврђено је Законом о трговини и осталим прописима који регулишу ову област. Члан 39. Закона о трговини не дозвољава да трговац буде издавалац посебних ознака које његов производ истичу у односу на други, због чега и  ЕПС АД не може самостално да издаје тражене жигове.

Ово не спречава купца да у своје маркетиншке активности укључи и употребу зелене енергије.

ЕПС АД је, у складу са законским обавезама, дужан да купце обавештава о уделу извора електричне енергије, те ће једном годишње купцима доставити извештај којим се потврђује који извор енергије су користили у својој потрошњи.

Купци електричне енергије, који су током целе претходне календарске године трошили зелену енергију, добиће извештај о томе.

Због чега је ЗелЕПС добар избор?

Избором зелене енергије, друштвено одговорни купци електричне енергије у Србији бирају да послују еколошки, учествују у изградњи чистије животне средине и одрживом развоју, чиме постају активни учесници у унапређењу заједнице у којој послују и лидери боље и сигурније будућности.

Top