Повратак на почетну страну
Lat

Питања и одговори

Да ли се неке ставке на рачуну за купца-произвођача – домаћинство плаћају и када нема утрошене енергије?

Купац-произвођач (домаћинство – широка потрошња) сваког месеца плаћа тарифе - „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунску снагу“ - без обзира на то да ли је на мерном месту остварена потрошња електричне енергије или не, као и накнаду за енергетску ефикасност, накнаду за приступ дистрибутивном систему за разлику преузете и утрошене енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акцизу, ПДВ и таксу за ЈМС.

Коме да се обрати купац који није добио рачун за електричну енергију?

Купац који није добио рачун за електричну енергију треба да се обрати електронском поштом на адресу kp@eps.rs

Како купац-произвођач може преусмерити своју погрешно извршену уплату?

Купац-произвођач који има уговор са ЕПС АД подноси електронском поштом на адресу kp@eps.rs или подноси писани захтев за преусмеравање уплате на исправан рачун ЕПС АД уз обавезно достављање доказа о уплати, копије рачуна и навођење броја рачуна на који је извршио уплату, односно на који треба да се преусмери уплата, на адресу: ЕПС АД – Огранак "ЕПС Снабдевање", Сектор за управљање купцима-произвођачима.

На који начин купац-произвођач може упутити приговор на обрачун снабдевача?

Приговор на рачун, купац може поднети електронском поштом на адресу kpreklamacije@eps.rs.

Top