Повратак на почетну страну
Lat

Приговори

Крајњи купац електричне енергије или овлашћено лице крајњег купца може поднети приговор на испостављени рачун за електричну енергију због очитавања, обрачуна, уплата, утужења, на обуставу испоруке електричне енергије, на квалитет електричне енергије, као и ради регулисања других спорних питања из Уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом – гарантовано снабдевање.

Приговором се сматра свако обраћање крајњег купца у виду рекламације, притужбе, жалбе и др, ради остваривања његових права у складу са прописима, а чији предмет је у надлежности решавања ЕПС АД Београд.

Приговор се може поднети на следеће начине:

  • Лично, на шалтеру ЕПС АД Београд (адреса је наведена на рачуну за електричну енергију)
  • Писаним путем – дописом (адреса је наведена на рачуну за електричну енергију)
  • Електронском поштом на адресу: reklamacije@eps.rs
  • Телефонским путем на број телефона: 0800 111 202  (бесплатан позив)

Образац за подношење приговора може се преузети овде.

Приликом подношења приговора неопходно је унети све тражене податке.

За сваки запримљен приговор, ЕПС АД Београд подносиоцу издаје потврду о пријему истог, односно информацију о евиденционом броју приговора.

У складу са роковима који су наведени у важећим прописима, ЕПС АД Београд формира и упућује одговор на приговор подносиоцу истог, на начин на који је приговор поднет.


У случају техничких проблема везаних за прикључак на систем, мерну опрему и тачност мерења, квалитет испоруке електричне енергије, квар на мрежи и прекид напајања, купац се може обратити директно Електродистрибуцији Србије д.о.о Београд.

 
ЕПС  АД Београд, у својству трговца који пружа услугу гарантованог снабдевања електричном енергијом као услугу од општег економског интереса, у складу са Законом о заштити потрошача, образовало је:
Top