Приговори

  • Приговор на рачун/приговор на обуставу испоруке електричне енергије можете поднети електронским путем, дописом или лично на шалтеру ЈП ЕПС (адреса је наведена на рачуну као „адреса за приговоре“).

 

  • У случају техничких проблема везаних за прикључак на систем, мерну опрему и тачност мерења, квалитет испоруке електричне енергије, квар на мрежи и прекид напајања, можете се обратити директно Електродистрибуцији Србије
    , тј.
    локалној електродистрибуцији.

 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, у својству трговца који пружа услугу гарантованог снабдевања електричном енергијом као услугу од општег економског интереса, у складу са Законом о заштити потрошача, образовало је:
Top