Повратак на почетну страну
Lat

Комерцијално снабдевање

Усвајањем Закона о енергетици сви купци електричне енергије имају могућност избора снабдевача, а право на гарантовано снабдевање могу да остваре само домаћинства и мали купци.

Обавезу да изаберу свог снабдевача на тржишту електричне енергије и закључе уговор на комерцијалном снабдевању имају сви купци који су изгубили право на гарантовано снабдевање и који испуњавају један или више услова:

     • Имају потрошњу већу од 30.000 kWh на годишњем нивоу

     • Имају више од 50 запослених

     • Имају укупан годишњи приход преко 10 милиона евра у динарској противвредности

     • Имају мерно место на средњем или високом напону

Уколико испуњавате један или више од наведених услова и у назначеном року нисте изабрали свог снабдевача имате право на резервно снабдевање.

Купци на комерцијалном снабдевању су углавном правна лица и предузетници и сврстани су у одређене категорије у зависности од потрошње и правне форме:

     • Мали комерцијални купци

     • Комерцијални купци

     • Купци из јавног сектора

Која је разлика у начину обрачуна електричне енергије на комерцијалном снабдевању у односу на обрачун електричне енергије на гарантованом снабдевању?

Једна од највећих промена је непостојање зона, односно на комерцијалном и резервном снабдевању количина утрошене енергије се не распоређује у зелену/плаву/црвену зону.

Рачун за електричну енергију купаца са потпуним снабдевањем по основу комерцијалног или резервног снабдевања садржи и посебно исказан „Обрачун за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије".

Обрачун за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије се обрачунава сходно Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и важећем ценовнику за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуцијe Србије" д.о.о. Београд.

Обрачунске величине која се користе за фактурисање трошкова приступу систему су:

     • одобрена снага (kW),

        • Тарифа „одобрена снага" примењује се на одобрену снагу, без обзира на измерену вредност месечне максималне активне снаге у обрачунском периоду

     • испоручена активна енергија (kWh),

     • испоручена реактивна енергија (kVArh),

     • прекомерна реактивна енергија (kVArh) и

     • прекомерна снага (kW)

        • примењује се ако је измерена месечна максимална активна снага већа од одобрене снаге, на износ разлике између месечне максималне и одобрене снаге.

Молимо Вас да преиспитате своје потребе у односу на „одобрену снагу" и уколико желите да ревидирате, смањите или повећате „одобрену снагу", захтев подносите искључиво Оператору дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд (надлежна електродистрибуција).

Детаљније објашњење рачуна на комерцијалном снабдевању можете видети овде.

Top