Повратак на почетну страну
Lat

Објашњење рачуна

​​​​​​​​​​​Рачун је израђен у складу са прописима Републике Србије – са Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије, Законом о порезу на додату вредност, Законом о затезној камати, Законом о заштити потрошача, Законом о акцизама, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, Уредбом о енергетски угроженом купцу, Методологијом за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у складу са Одлуком о регулисаној цени електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца.

Предња страна Задња страна

Кликните на област означену плавом бојом како бисте сазнали значење одређене области рачуна

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju  
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju                                                                       

 

Top