Повратак на почетну страну
Lat

Објашњење рачуна

​​​​​​​Рачун је израђен у складу са прописима Републике Србије – са Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије, Законом о порезу на додату вредност, Законом о затезној камати, Законом о заштити потрошача, Законом о акцизама, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије.

Предња страна Задња страна

Кликните на област означену плавом бојом како бисте сазнали значење одређене области рачуна

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju  
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju                                       
  

 

Top