Контакт

Гарантовано снабдевање
(домаћинства и мали купци) ​ ​
Телефон: 0800 111 202 (бесплатан позив) ​ ​
garantovano.snabdevanje@eps.rs
Локације ​ ​
Комерцијално снабдевање ​ ​

За информације у вези са рачунима можете се обратити лицу за контакт
које је наведено у уговору или на адресу
ЈП ЕПС Огранак „ЕПС Снабдевање“, Макензијева 37, 11111 Београд.

Бројеви телефона и адресе електронске поште: 
Мали комерцијални купци
(Аналитика на рачуну почиње бројевима 431ххххххх)
+381 11 655 8473
+381 11 655 8474
+381 11 655 7600
+381 11 655 7609
+381 11 655 7610
+381 11 655 7634
+381 11 655 8416

Купци који електричну енергију
набављају путем јавних набавки
+381 11 6558 428
+381 11 6558 448
+381 11 6558 461

Резервно снабдевање ​ ​
Бројеви телефона:
+381 11 6557 663
+381 11 6558 419
+381 11 7152 788

​•    Приговор на рачун поднети у складу са инструкцијом са рачуна
•    Информације везане за упозорења и обуставу испоруке електричне енергије на комерцијалном снабдевању можете добити преко имејл адресе: naplata@eps.rs


Top