Објашњење рачуна

Објашњење рачуна дато је на примеру рачуна за купца-произвођача из категорије домаћинство.

Укупно задужење представља збир трошка обрачунске снаге, трошка гарантованог снабдевача, вредности утрошене електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, накнаде за унапређење енергетске ефикасности, накнаде за обрачунски приступ систему за разлику преузете и утрошене електричне енергије, акцизе и ПДВ-а као и таксе за јавни медијски сервис.

Преузета електрична енергија (тачка 13. у рачуну) је енергија коју је купац-произвођач преузео из мреже.

Испоручена електрична енергија (тачка 14. у рачуну) је енергија коју је купац-произвођач предао у мрежу.


Утрошена електрична енергија (тачка 17. у рачуну) је нето електрична енергија која представља разлику преузете енергије и испоручене енергије (из тренутног обрачунског периода и вишкова из претходних периода (тачка 16. у рачуну)). Уколико након обрачунавања утрошене енергије и даље постоје вишкови испоручене енергије они се преносе у следећи месец (тачка 18. у рачуну) све до 31. марта наредне године, када се вишкови анулирају.

Видети пример у наставку:


Преузета електрична енергија (тачка 13. у рачуну)Испоручена електрична енергија (тачка 15. у рачуну)Вишкови из претходног периода (тачка 16. у рачуну)Утрошена електрична енергија (тачка 17. у рачуну)​Вишкови за наредни обрачунски период (тачка 18. у рачуну)
Виша тарифа
(ВТ)

403

1394

611
=(403-1394)-611=0 kWh
(-1602 kWh преостали вишак)


= -(403-1394-611)=1602 kWh
Нижа тарифа
(НТ)

287

17

0
=(287-17)-0=270 kWh + 0 вишак
0​


ПДВ (тачка 29. у рачуну) се обрачунава на основу утрошене електричне енергије, док се акциза (тачка 28. у рачуну) обрачунава на основу преузете електричне енергије.

Накнада за приступ дистрибутивном систему за разлику преузете и утрошене електричне енергије се рачуна на основу разлике преузете и утрошене енергије (тачка 27. у рачуну)  Кликните на област означену плавом бојом како бисте сазнали значење одређене области рачуна

Предња страна Задња страна
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju  
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju                                                       

                                                     

                                                     

                                                     
Top