Повратак на почетну страну
Lat

Регулатива

Закони:

     • Закон о привредним друштвима

     • Закон о јавним предузећима

     • Закон о енергетици

     • Закон о облигационим односима

     • Закон о заштити потрошача

     • Закон о јавним набавкама

     • Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

     • Закон о акцизама

     • Закон о порезу на додату вредност

     • Закон о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

     • Закон о коришћењу обновљивих извора енергије

Подзаконски акти:

Остали прописи и правилници:


Top