Цене

Цене по којима ЕПС АД продаје електричну енергију крајњим купцима на гарантованом снабдевању су регулисане. Формиране су на основу Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, а сагласност на њихову примену даје Агенција за енергетику Републике Србије.


У наставку можете остварити увид у ценовник који се примењује од 01.11.2023. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање (примена од 01. новембра 2023. године)


У наставку можете остварити увид у ценовник који се примењује до 31.10.2023. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање (примена до 31. октобра 2023. године)
Top