Цене

Цене по којима ЈП ЕПС продаје електричну енергију крајњим купцима на гарантованом снабдевању су регулисане. Формиране су на основу Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, а сагласност на њихову примену даје Агенција за енергетику Републике Србије.

У наставку можете остварити увид у ценовник који се примењује од 1. септембра 2022. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):
Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање (примена од 1. септембра 2022. године)

У наставку можете остварити увид у ценовник који ће се примењивати од 01.01.2023. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):
Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање (примењиваће се од 01.01.2023. године)Top