Цене

Цене по којима ЈП ЕПС продаје електричну енергију крајњим купцима на гарантованом снабдевању су регулисане. Формиране су на основу Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, а сагласност на њихову примену даје Агенција за енергетику Републике Србије.

У наставку можете остварити увид у ценовник који се примењује од 1. фебруара 2021године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање (примњује се од 1. фебруара 2021. године)

 

У наставку можете остварити увид у ценовник који је био у примени до 31. јануара 2021. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање​ ​(примењивао се до 31. јануара 2021. године)


Top