Повратак на почетну страну
Lat

Купци са годишњом потрошњом преко 350 MWh

Право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије имају сви крајњи купци електричне енергије. ЈП ЕПС својим купцима:

  1. гарантује уговорену количину енергије,
  2. безбеђује услуге личног менаџера продаје,
  3. нуди потпуно снабдевање са укљученом балансном одговорношћу или уговарање унапред одређених количина енергије у складу са Вашим потребама
  4. нуди могућност слања збирног рачуна (са обрачунима у прилогу) за сва Ваша места примопредаје или слање збирних рачуна груписаних места примопредаје у складу са Вашим потребама или појединачне рачуне за свако место примопредаје

 Поред тога, одабиром ЈП ЕПС-а добијате снабдевача који енергију која Вам је потребна обезбеђује из сопствених капацитета, па је енергија коју купујете домаћег порекла. Значајан део наше енергије производи се из обновљивих извора енергије и то како из великих хидроелектрана, тако и из малих хидроелектрана по целој Србији. Поред овога, ЈП ЕПС откупљује сву енергију у Србији која се производи из различитих обновљивих извора електричне енергије: сунца, ветра и воде. Online ponuda
Top