Повратак на почетну страну
Lat

  ЕПС омогућио олакшице за домаћинства

08.05.2020.
Рок за плаћање рачуна 30. јун 2020. године, уз попуст од 5% и без камате


ЕПС је купцима електричне енергије на гарантованом снабдевању из категорије „домаћинства“ омогућио да своје рачуне за месец март, април и мај измире до 30.06.2020. године или раније, чиме ће им бити одобрен попуст од 5% у следећем рачуну. 

У периоду од 01.04.2020. године до 30.06.2020. године ЕПС неће обрачунавати камату на неплаћене обавезе за утрошену електричну енергију у току марта, априла и маја 2020. године.

Овим су, за време ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID-19, као и након његовог укидања, редовним платишама и савесним грађанима омогућене олакшице у измиривању обавеза за утрошену електричну енергију, што укључује погодност за остваривање попуста од 5% и необрачунавање камате на неплаћене рачуне за наведене обрачунске периоде.

ЕПС апелује на грађане да редовно измирују своје обавезе за утрошену електричну енергију чиме доприносе стабилном функционисању сложеног система Електропривреде Србије и несметаном снабдевању електричном енергијом привреде и грађана.

Врх