Повратак на почетну страну
Lat

Како постати купац на комерцијалном снабдевању

Пре потписивања уговора требало би да проверите:

1.  Ваше матичне податке

2.  Податке о мерним местима (назив, адреса мерног места)

Процедура за закључивање уговора о потпуном снабдевању - комерцијално снабдевање садржи неколико корака и мора бити спроведена пре почетка периода снабдевања:Након провере матичних података требало би да попуните и потпишете Захтев за понуду. Поменути захтев и одговарајућу документацију можете послати поштом или на komercijalno.snabdevanje@eps.rs најкасније 15 дана пре почетка периода снабдевања
Након достављања наведене документације, проверићемо основаност захтева и потпуност пратеће документације Уколико је захтев потпун и основан, доставићемо вам понуду/уговор за потпуно снабдевање електричном енергијомПо обостраном потписивању, Уговор се евидентира у бази података и о томе се обавештава Оператор дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.


По обостраном потписивању, Уговор се евидентира у бази података, почиње спровођење активности промене снабдевача и о томе се обавештава Оператор дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Промена снабдевача се не спроводи уколико је реч о новом мерном месту (новом прикључку).

Top