Bezbednost

Pravilno rukovanje električnim aparatima u domaćinstvu

Na tržištu se često nude neatestirani proizvodi koji nisu u skladu sa propisima i standardima. Običino se radi o različitim tipovima električnih grejalica, roštilja, aparata za kuvanje kafe, lampi, fenova. Privučeni niskom cenom, atraktivnim dizajnom, zvučnim nazivom i agresivnom reklamom, bez ikakve provere i saveta stručnjaka, kupovinom ovakvih uređaja izlažete sebe i okolinu opasnosti od strujnog udara i požara.

Kako da se zaštitite?

     • Svi aparati koje upotrebljavate u domaćinstvu (usisivač, pegla, veš-mašina, mikser...), moraju imati specijalnu zaštitnu izolaciju i kućišta koja onemogućavaju dodir sa delovima pod naponom;

     • Prilikom rukovanja treba da stojite na suvim podlogama od gume, plastike ili drveta;

     • Kućne električne instalacije moraju biti propisno izvedene (zaštitno uzemljenje, tzv. „nulovanje“);

     • Povremeno kontrolišite osigurače, pregorele uloške menjajte isključivo originalnim i novim - nije dobro ne stavljati nikakve žice, licne i slično;

     • Popravke na električnim aparatima i instalacijama poveravajte samo ovlašćenim stručnim osobama;

     • Svi dovodni kablovi do uređaja moraju biti sa neoštećenom izolacijom, a utičnice i prekidači ispravni i bez mehaničkih i termičkih oštećenja;

     • U  prostorijama u kojima je veća vlaga, veća je i opasnost od strujnog udara.

 

Opasnosti od električne energije

Električna energija je opasna prilikom prolaska kroz ljudsko telo, zbog toplotnog dejstva,  uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i disajnih organa. Posledice ovog delovanja zavise od jačine struje, trajanja njenog dejstva i puta kroz telo.

     • Opasnom se smatra trajna struja jača od jednog miliampera (mA) i to zavisi od zdravlja, stanja kože, obuće, odeće...

     • Prema istraživanjima, struja od 20 mA izaziva bolno grčenje mišića;

     • Sa električnom energijom jačine 30mA može se izdržati samo par sekundi, uz grčenje mišića ruke i nemogućnost otpuštanja obuhvaćenog provodnika;

     • Struja od 50 mA dovodi do gubitka svesti;

     • Struja jačine 100 mA ima smrtonosne posledice;

     • Što je vreme prolaska električne struje kroz telo duže, manja je podnošljivost organizma;

     • Velika je razlika da li je provodnik sa strujom samo dodirnut ili obuhvaćen, odnosno stegnut. U slučaju samo dodira usled električnog udara biće ruka brzo povučena, dok u drugom slučaju, zbog grča to više nije moguće;

     • Najopasniji je put električne struje kroz predeo srca i to se dešava kada se strujno kolo zatvori preko obe ruke, ili jedne ruke i noge.

     • Prema postojećim propisima dodirni napon ne sme preći vrednost od 65 volti (V).

 

Pružanje pomoći u slučajevima strujnog udara

Što pre treba prekinuti dovod električne energije, isključiti najbliži prekidač, odvrnuti osigurač, ili izvući utikač iz utičnice preko koje je unesrećeni u vezi sa naponom.

     • Ako je provodnik u vezi sa unesrećenim, može se ukloniti suvim štapom, ili vukući unesrećenog za suvi deo odela. Ako u blizini nema gumenih rukavica, treba stajati na suvoj dasci ili plastičnom podu;

     • Ako unesrećeni ne diše ili je u dubokoj nesvesti, potrebno je najhitnije zatražiti lekarsku pomoć, a u međuvremenu masirati srce u kombinaciji sa veštakim disanjem. Zbog poremećaja krvotoka, u mozgu nastaje manjak kiseonika, a poznato je da moždane ćelije samo nekoliko minuta mogu preživeti bez njega. Ovo treba nastaviti i duže vreme, pri čemu se spasioci smenjuju, sve do uspostavljanja prirodnog disanja.

 

Deca i električna energija

Sa prvim puzanjem vaši mališani postaju istraživači čiju radoznalost podstičete sve do trenutka do kog igra ne preraste u potencijalnu opasnost. Gotovo da ne postoji roditelj koji se nekada nije susreo sa situacijom „prstići u štekeru“, „pritiskam prekidače“, „grizem gajtane“ i sl. Zato je važno da znate kako da svoj dom učinite sigurnim i bezbednim za odrastanje dece, ali i da mališanima postavite jasna pravila ponašanja kada je električna energija u pitanju.

     • Nabavite posebne zaštitnike za utičnice - smanjuju mogućnost da deca guraju prste ili predmete u zidne utičnice, a mogu ih ukloniti odrasli, posebnim ključem;

     • Zamenite oštećene električne gajtane, kao i napukle utičnice i prekidače. Izolujte svaku žicu;

     • Kako se deca koja tek prohodavaju ne bi saplitala o kablove, preporuka je da iste pričvrstite uza zid;

     • Podignite manje uređaje na police i mesta gde ih dečija ruka ne može dohvatiti;

     • Električni uređaju ne smeju biti u blizini vode. Iz tog razloga mališani moraju znati da se njihovi omiljeni napici moraju držati podalje od uređaja uključenih u struju – npr.računara ili konzole za igrice;

     • Svi uređaji koji se zagrevaju - ringla, rerna, grejalica, pegla predstavljaju za decu potencijalnu opasnost. Direktan kontakt sa vrelom površinom ovih tela dovodi do opekotina i stresa kod deteta;

     • Vodite računa da predmeti sa kojima se deca igraju ne budu u blizini grejnog tela - npr. plastična igračka ili krpena lutka pored grejalice ili na ringli mogu da izazovu požar.


Top