Objašnjenje računa

Objašnjenje računa dato je na primeru računa za kupca-proizvođača iz kategorije domaćinstvo.

Ukupno zaduženje predstavlja zbir troška obračunske snage, troška garantovanog snabdevača, vrednosti utrošene električne energije, naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, naknade za unapređenje energetske efikasnosti, naknade za obračunski pristup sistemu za razliku preuzete i utrošene električne energije, akcize i PDV-a kao i takse za javni medijski servis.

Preuzeta električna energija (tačka 13. u računu) je energija koju je kupac-proizvođač preuzeo iz mreže.

Isporučena električna energija (tačka 14. u računu) je energija koju je kupac-proizvođač predao u mrežu.


Utrošena električna energija (tačka 17. u računu) je neto električna energija koja predstavlja razliku preuzete energije i isporučene energije (iz trenutnog obračunskog perioda i viškova iz prethodnih perioda (tačka 16. u računu). Ukoliko nakon obračunavanja utrošene energije i dalje postoje viškovi isporučene energije oni se prenose u sledeći mesec (tačka 18. u računu) sve do 31. marta naredne godine, kada se viškovi anuliraju.

Videti primer u nastavku:


Preuzeta električna energija (tačka 13. u računu)Isporučena električna energija (tačka 15. u računu)Viškovi iz prethodnog perioda (tačka 16. u računu)Utrošena električna energija (tačka 17. u računu)​Viškovi za naredni obračunski period (tačka 18. u računu)
Viša tarifa
(VT)

403

1394

611
=(403-1394)-611=0 kWh
(-1602 kWh preostali višak)


= -(403-1394-611)=1602 kWh
Niža tarifa
(NT)

287

17

0
=(287-17)-0=270 kWh + 0 višak
0​


Akciza (tačka 28. u računu) i PDV (tačka 29. u računu) obračunavaju se na osnovu utrošene električne energije.

Naknada za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene električne energije se računa na osnovu razlike preuzete i utrošene energije (tačka 27. u računu)  Kliknite na oblast označenu plavom bojom kako biste saznali značenje određene oblasti računa

Prednja strana Zadnja strana
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju  
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju                                                                           

                                                                         

                                                                         

                                                                         
Top