Popust za elektronski račun

Kupcima na garantovanom snabdevanju „Elektroprivreda Srbije“ ponudila je novu digitalnu uslugu dostave elektronskog računa uz popust od 50 dinara.

Aktivacija usluge dostupna je na portalu Uvid u račun https://portal.eps.rs/, u delu Računi.

Za ostale načine aktivacije usluge potrebno je popuniti zahtev koji se može preuzeti ovde i na šalterima EPS AD. Zainteresovani kupci mogu da se prijave za uslugu podnošenjem popunjenog zahteva elektronskim putem na sledeće adrese prema regionalnom području mernog mesta (Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Niš, Kragujevac):

 ugovaranje.ns@eps.rsugovaranje.bg@eps.rsugovaranje.kv@eps.rs;  ugovaranje.ni@eps.rs;  ugovaranje.kg@eps.rs ili lično na šalterima EPS AD.  

Umanjenje u iznosu od 50 dinara (bez akcize i PDV-a) biće obračunato na svakom računu od meseca u kojem se kupac odluči za ovu uslugu. Izborom elektronske dostave računa kupci daju doprinos očuvanju životne sredine.

Top