Racionalna potrošnja

Ukoliko racionalno koristite električnu energiju i promišljeno štedite, uz najmanji mogući utrošak, možete ostvariti najveću korist za domaćinstvo. Kako?

 

Pažljivo birajte novi uređaj!

Obratite pažnju kako na funkcionalnost uređaja, tako i na njegovu energetsku efikasnost! Odgovarajući uređaj omogućava racionalno korišćenje električne energije i umanjuje potrošnju. Pri kupovini novog uređaja, vodite računa o:

     • Veličini uređaja koja će odgovarati broju članova domaćinstva (broju korisnika);

     • Vrsti uređaja s obzirom na učestalost korišćenja;

     • Oznaku energetskog razreda i prosečnu potrošnju električne energije pri korišćenju uređaja. Skala energetskih razreda iskazana je slovima: „A“ – „B“ – „C“ – „D“ – „E“ – „F“ – „G“;

     • Energetski najefikasniji aparati i uređaji, sa najmanjom prosečnom potrošnjom električne energije su uređaji i aparati sa oznakama: „AAA“, „AA“, „A“ i „B“. Kada kupujete aparate kao što su televizor ili monitor, važno je da obratite pažnju na potrošnju u režimu “spreman za rad" (“Stand by") . Novi aparati imaju vidljivo označenu potrošnju;

     • Pametan izbor je kupovina uređaja sa oznakom „energetske zvezdice” - ENERGY STAR (takvi uređaji su u grupi sa najmanjom potrošnjom električne energije).

 
 
 

 

Pametno koristite uređaje!

Frižider

     • Frižider najefikasnije radi ako je temperatura podešena između tri i pet stepeni Celzijusovih;

     • Ne držite vrata od frižidera dugo otvorena i ne stavljajte tople posude u frižider;

     • Pokrivajte posude sa hranom, jer se tako smanjuje količina vlage koja se stvara na unutrašnjim zidovima frižidera. Ako ima vlage, umanjuje se efikasnost frižidera;

     • Obrišite vodene kapi sa flaša i posuda pre nego što ih stavite u frižider;

     • Ne postavljajte frižider ili zamrzivač pored izvora toplote - peći, radijatora, šporeta. Rashladnom uređaju će, u tom slučaju, trebati mnogo više vremena da postigne radnu temperaturu;

     • Proveravajte da li vrata frižidera dobro dihtuju;

     • Redovno uklanjajte naslage leda - tako štedite energiju i produžavate vek trajanja rashladnog uređaja.

Savet:  Preporuka je da se odlučite za frižider novije generacije sa samootapanjem leda ili bez stvaranja leda (oznake NoFrost i NeoFrost).

 

 

Mašina za pranje veša i sudova

     • Operedelite se za program pranja veša na nižim temperaturama koje obezbeđuju efikasno pranje veša;

     • Energetski je efikasnije pranje punog bubnja, nego dva pranja poluprazne mašine;

     • Veš mašinu uvek punite do dozvoljene količine odeće, i u skladu sa preporukama proizvođača;

     • Koristite sredstva za pranje koja su efikasna i na nižim temperaturama;

     • Redovno čistite filter veš mašine;

     • Mašinu za sudove uključujte samo kada je maksimalno napunjena posuđem, uredno proveravajte količinu soli i higijenu unutrašnjosti uređaja.

 

Savet: Prednost dajte mašinama za pranje veša sa ekonomičnim programom pranja, a treba obratiti pažnju da  brzina centrifuge ne bude manja od 500 obrtaja u minuti.


 

Bojler

   
     • Da biste imali dovoljno tople vode u bojleru, a da ne trošite mnogo električne energije, podesite ga na temperaturu između 50 i 60 stepeni Celzijusovih;
   
     • Ako ste u mogućnosti, bilo bi dobro da bojler uključujete noću kada je električna energija četiri puta jeftinija;
   
     • Isključite bojler kada napuštate stan na duže od jedan dan;
   
     • Ne kupajte se u kadi napunjenoj vodom, jer za tuširanje treba mnogo manje tople vode, samim tim i manje električne energije;
   
     • Angažujte majstora da očisti kamenac na grejaču, jer kamenac povećava potrošnju električne energije i izaziva kvarove bojlera;
     • Redovno proveravajte ispravnost slavina za toplu vodu. Curenje tople vode troši energiju za dogrevanje vode u bojleru.

  Savet: Protočni bojleri velike snage, koji odjednom opterete vašu kućnu instalaciju i elektroenergetski sistem, velika su opasnost i za vaš račun! Ukoliko ste u mogućnosti, protočni bojler, zamenite „klasičnim“, koji akumulira toplu vodu koju ste grejali noću.

Šporet

     • Ringlu na šporetu koristite prema veličini posude u kojoj kuvate. Energiju rasipate ako koristite posudu čije je dno uže od ringle;

     • Ringla ne mora da bude na maksimumu - tako se troši manje energije. Ringlu isključite pre kraja kuvanja, jer akumulira izvesnu količinu energije koju takođe možete iskoristiti;

     • Stavljajte poklopac na šerpu u kojoj se priprema jelo, jer se troši manje električne energije, jelo se sprema znatno brže i smanjuje se kondenzacija pare u kuhinji;

     • Ne otvarajte često vrata rerne, jer pri svakom otvaranju snižava se temperatura u rerni za oko 15 stepeni Celzijusovih.

 
 

Savet: Multifunkcionalna rerna postiže uštedu električne energije do 25%, pa čak i do 30% sa nekim modelima. Ove rerne omogućavaju efikasnije korišćenje električne energije, a time se skraćuje i vreme pripreme hrane.

Rasveta

     • Primarno koristite prirodno svetlo i uvek isključite sijalice kada u prostoriji niko ne boravi;

     • Sijalice pojedinačno nisu veliki potrošači, ali kada upalite sve sijalice u isto vreme, troši se mnogo električne energije;

     • Kod klasične sijalice, životni vek znatno zavisi od temperature kojoj je izložena. Zatvorena rasvetna tela često nemaju dobro odvođenje toplote;

     • Kvalitetnija i efikasnija rasveta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svetlosti u prostoriji;

     • LED sijalice troše manje električne energije i imaju duži vek trajanja, u proseku od 15 000 do čak 25 000 radnih sati (u zavisnosti od kvaliteta sijalice). LED rasveta daje mnogo više svetlosti, nema ograničen broj paljenja/gašenja kao što ga imaju štedljive sijalice i dobro podnosi varijacije u naponu. U proseku se jedna LED sijalica, samo kroz uštedu energije, isplati za oko godinu dana - LED svetiljke za istu snagu daju mnogo više svetlosti, jačina svetlosti koju ispuštaju uvek ima konstantnu vrednost, a opadanje svetlosti javlja se pred istek radnog veka sijalice. Prednost se ogleda i u tome što LED rasveta ima višestruke kvalitete u pogledu  zdravlja i zaštite okoline.

Savet: Uvek imajte na umu da je skuplja LED sijalica dugoročno povoljnija kupovina!

 


Hlađenje prostorija

     • Nije potrebno prostorije rashlađivati na temperaturu nižu od 21 stepena Celzijusa. Osim što se stvaraju nepotrebni troškovi, nije dobro ni po Vaše zdravlje;

     • Razlika između spoljne temperature i one u prostoriji u kojoj boravite, ne bi trebalo da bude viša od 5 do 10 stepeni Celzijusovih;

     • Instalirajte klima uređaj van direktnog dometa sunčeve svetlosti;

     • Redovno održavajte filtere za pročišćavanje i spoljnu jedinicu uređaja za hlađenje;

 

 

 

Grejanje

 „Grejanje na struju“ je širok pojam koji obuhvata sve - od etažnog grejanja na struju do TA peći. Važan faktor koji utiče na cenu i isplativost ove vrste grejanja je površina objekta koja se greje, kao i mogućnost početnih ulaganja.

Sve je više onih koji zbog mogućnosti kontrolisane potrošnje (grejanje se, po potrebi,  pali/gasi, pojačava/smanjuje), kao i zbog isplativosti na duži rok (investicija isplaćuje sama sebe kroz nekoliko godina na uštedama) prelaze na grejanje na struju.

Ukoliko nemate drugu opciju grejanja osim grejanja na struju i uređaja koji koriste električnu energiju, onda izaberite TA peć, jer će vas najmanje koštati. Njena osnovna komparativna prednost je u tome  što akumulira toplotu u jeftinoj tarifi (noću), a emituje toplotu tokom čitavog dana. Ipak, tokom zime jedna TA peć, čak i kada je racionalno koristite, potroši oko 60% ukupne električne energije jednog domaćinstva. TA peć punite samo noću kada je električna energija četiri puta jeftinija.

     • Za podešavanje temperature u prostoriji koristite termostat i ako napuštate sobu na duže od tri sata, smanjite temperaturu na termostatu;

     • Kada odlazite iz stana na duži rok, smanjite grajanje na minimum;

     • Kada izlazite iz stana, obavezno isključite grejalicu. Na taj način štedite energiju i izbegavate mogućnost izazivanja požara;

     • Kada su grejalice uključene preko dana, ne uključujte druge električne uređaje velike snage, jer je moguće preopterćenje kućnih instalacija - može doći do isključenja uređaja usled delovanja osigurača ili težih posledica.

      Savet: Bez obzira na odabrani sistem grejanja, ni najbolji modus grejanja neće dati željene efekte ukoliko na objekat nije instalirana kvalitetna stolarija. Obavezno, između ostalog, proverite da li vrata i prozori dobro dihtuju.

 

Top