Obustave i isključenja

​Obustava isporuke električne energije krajnjem kupcu na zahtev snabdevača

Obustava isporuke električne energije je privremena mera koju sprovodi Elektrodistribucija Srbije, na zahtev EPS AD Beograd, a zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca (dospela i neizmirena dugovanja za utrošenu električnu energiju) prema Ugovoru o garantovanom snabdevanju i podrazumeva fizički prekid napajanja mernog mesta krajnjeg kupca električnom energijom na mernom uređaju. Pre obustave isporuke električne energije EPS AD Beograd će pisanim putem upozoriti krajnjeg kupca da, u zakonom određenom roku (od 30 dana za domaćinstva i 15 dana za male kupce), izmiri dugovanja, ili će u suprotnom uputiti zahtev za obustavu isporuke električne energije, a to je privremena mera koju sprovodi Elektrodistribucija Srbije. Obustavom isporuke ne prestaje Ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom što znači da je krajnji kupac dužan da, za sve vreme trajanja obustave, izmiruje obaveze koje ne zavise od potrošnje električne energije, a to su tarife „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunska snaga“. Krajnji kupac kome je obustavljena isporuka električne energije ima pravo prigovora EPS AD Beograd koji se podnosi u pisanoj formi na adresu koja se nalazi na računu.

Obustava isporuke električne energije na zahtev krajnjeg kupca

Krajnji kupac ima pravo da zahteva privremenu obustavu isporuke električne energije za period od najmanje godinu, a najduže dve godine. Krajnji kupac se lično, u tu svrhu, pisanim zahtevom obraća EPS AD Beograd, a za postupanje po zahtevu neophodno je da budu izmirena dugovanja na mernom mestu. Za sve vreme trajanja obustave za predmetno merno mesto neće se obračunavati troškovi koji ne zavise od potrošnje, a to su tarife „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunska snaga“.

Isključenje električne energije

Isključenje električne energije predstavlja trajnu meru koju sprovodi Elektrodistribucija Srbije i ima za posledicu prestanak važenja Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom kao i Ugovora o pristupu sistemu, odnosno gubitak statusa krajnjeg kupca. Krajnji kupac može zatražiti isključenje električne energije putem pisanog zahteva koji upućuje EPS AD Beograd, a pod uslovom da su izmirena dugovanja na mernom mestu. Za ponovno priključenje objekta na sistem, potrebno je da se krajnji kupac obrati Elektrodistribuciji Srbije.

Top