Pitanja i odgovori

Da li mogu da se oslobodim plaćanja takse za javni medijski servis?

Oslobađanje plaćanja takse za javni medijski servis obavlja RTS, pa je neophodno da zahtev uputite RTS-u.

Za merna mesta van Vojvodine zahtev (fizička lica/pravna lica) možete podneti:

Lično na šalterima: Poštom na adresu:
elektronskom poštom
na adresu:
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd
taksajms@rts.rs

Kontakt telefoni RTS za informacije: 011/2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.

Za merna mesta na teritoriji Vojvodine zahtev (fizička lica/pravna lica) možete podneti:

Lično na šalterima: Poštom na adresu:
elektronskom poštom
na adresu:
Radio-televizija Vojvodine
Služba RTV takse
Ignjata Pavlasa br. 3
21000 Novi Sad
Radio-televizija Vojvodine
Služba RTV takse
Ignjata Pavlasa br. 3
21000 Novi Sad
taksajms@rtv.rs

Kontakt telefoni RTV za informacije: 021/210-1737, 021/210-1681.

Napominjemo da su kupci, kojima je istekao period važenja oslobađanja od plaćanja takse (naznačen u rešenju koje su dobili od RTS/RTV), u obavezi da ponovo, po istoj proceduri, podnesu zahtev RTS/RTV kako im se taksa za javni medijski servis ne bi fakturisala kroz račun za električnu energiju.Top