Pogodnosti za kupce na komercijalnom snabdevanju

EPS AD nudi niz pogodnosti za svoje kupce na komercijalnom snabdevanju. Neke od tih pogodnosti su sledeće:

     • Garantujemo ugovorenu cenu i količinu energije tokom celog perioda trajanja ugovora

     • Nudimo potpuno snabdevanje sa uključenom balansnom odgovornošću

     • Nudimo mogućnost slanja zbirnog računa (sa obračunima u prilogu) za sva vaša mesta primopredaje, slanje zbirnih računa grupisanih mesta primopredaje u skladu sa vašim potrebama ili slanja računa za svako vaše mesto primopredaje pojedinačno

     • Nudimo slanje računa na vašu e-mail adresu: popunjen obrazac možete poslati poštom na  adresu Ogranak EPS Snabdevanje, Masarikova 1-3, 11000 Beograd

     • Nudimo ugovor o potpunom snabdevanju električnom energijom - zelena energija

Više informacija o tome kako postati naš kupac možete pročitati ovde.


Top