Prigovori

  • Prigovor na račun/prigovor na obustavu isporuke električne energije možete podneti elektronskim putem, dopisom ili lično na šalteru JP EPS (adresa je navedena na računu kao „adresa za prigovore“).

 

  • U slučaju tehničkih problema vezanih za priključak na sistem, mernu opremu i tačnost merenja, kvalitet isporuke električne energije, kvar na mreži i prekid napajanja, možete se obratiti direktno Elektrodistribuciji Srbije
    , tj.
    lokalnoj elektrodistribuciji.

 
Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, u svojstvu trgovca koji pruža uslugu garantovanog snabdevanja električnom energijom kao uslugu od opšteg ekonomskog interesa, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obrazovalo je:
Top