Garantovano snabdevanje

Garantovano snabdevanje je javna usluga kojom se osigurava pravo domaćinstava i malih kupaca na snabdevanje električnom energijom po regulisanim cenama na teritoriji Republike Srbije. JP EPS, kao garantovani snabdevač, obezbeđuje javnu uslugu garantovanog snabdevanja po razumnim, jasno uporedivim, transparentnim i nediskriminatornim uslovima, i sigurno i pouzdano snabdeva električnom energijom više od 3.500.000 mernih mesta.

Sa potpunim otvaranjem tržišta 1. januara 2015. godine, kupcima iz kategorije mali kupci i domaćinstva dato je pravo (ne i obaveza) da biraju svog snabdevača električnom energijom.

Hvala na ukazanom poverenju!

Vaš JP EPS

Opšti uslovi snabdevanja na GS


 

Top