Regulativa

Zakoni:

     • Zakon o privrednim društvima

     • Zakon o javnim preduzećima

     • Zakon o energetici

     • Zakon o obligacionim odnosima

     • Zakon o zaštiti potrošača

     • Zakon o javnim nabavkama

     • Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

     • Zakon o akcizama

     • Zakon o porezu na dodatu vrednost

     • Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

     • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije

Podzakonski akti:

Ostali propisi i pravilnici:


Top