Uvid u račun mali kupciPoštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da smo omogućili kupcima na garantovanom snabdevanju - domaćinstvima i malim kupcima, pristup novom jedinstvenom portalu za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje - Uvid u račun.
Aktiviranjem jedinstvenog portala Uvid u račun za Republiku Srbiju prestali su sa radom dosadašnji regionalni portali.
Registracijom na novi portal, korisnici dobijaju pristup tehnički unapređenoj verziji sa novim korisničkim funkcijama.

Molimo da se registrujete.

Korisnici novog portala preko jednog naloga mogu da pristupe pregledu i elektronskom plaćanju računa za više mernih mesta u različitim regionalnim područjima Republike Srbije.

Vaš EPS


Top