Kako platiti račun?

Vaš račun za električnu energiju možete platiti na više načina i mesta:

Šalteri EPS AD

  • Na šalterima EPS AD račun za električnu energiju možete platiti direktno, bez provizije gotovinskom uplatom, platnim karticama ili čekovima.

 

Trajni nalog

  • Trajni nalog možete koristiti za izmirivanje mesečnih zaduženja za električnu energiju. Plaćanjem trajnim nalogom štedite svoje vreme, izbegavate čekanje u redovima i banci prepuštate da brine o vašim mesečnim obavezama.

 

Portal Uvid u račun

  • Na portalu https://portal.eps.rs/ dostupno je bezbedno i brzo elektronsko plaćanje računa bez odlaska u poslovnice platnih institucija. Račune za električnu energiju možete platiti sistemom za instant plaćanja IPS Skeniraj i platnim karticama Dina, Visa, MasterCard.


Šalteri JP Pošta Srbije

 

Šalteri banaka

  • Račun za električnu energiju možete izmiriti na šalterima banaka, kao i na ostalim naplatnim mestima. Prilikom uplate potrebno je navesti podatke sa računa.

 

E-banking, m-banking, QR kod...

  • Račune za električnu energiju možete platiti putem e-banking servisa, m-banking servisa, kao i očitavanjem QR koda koji se nalazi na računu.


Top