Kako postati kupac na komercijalnom snabdevanju

 

 

Pre potpisivanja ugovora trebalo bi da proverite:

1.  Vaše matične podatke

 

 

 

2.  Podatke o mernim mestima (naziv, adresa mernog mesta)

Procedura za zaključivanje ugovora o potpunom snabdevanju - komercijalno snabdevanje sadrži nekoliko koraka i mora biti sprovedena pre početka perioda snabdevanja:

 


 


Nakon provere matičnih podataka trebalo bi da popunite i potpišete Zahtev za ponudu. Pomenuti zahtev i odgovarajuću dokumentaciju možete poslati poštom ili na komercijalno.snabdevanje@eps.rs najkasnije 15 dana pre početka perioda snabdevanja
Nakon dostavljanja navedene dokumentacije, proverićemo osnovanost zahteva i potpunost prateće dokumentacije Ukoliko je zahtev potpun i osnovan, dostavićemo vam ponudu/ugovor za potpuno snabdevanje električnom energijomPo obostranom potpisivanju, Ugovor se evidentira u bazi podataka i o tome se obaveštava Operator distributivnog sistema „Elektrodistibucija Srbije“ d.o.o.


 

Po obostranom potpisivanju, Ugovor se evidentira u bazi podataka, počinje sprovođenje aktivnosti promene snabdevača i o tome se obaveštava Operator distributivnog sistema „Elektrodistibucija Srbije“ d.o.o. Promena snabdevača se ne sprovodi ukoliko je reč o novom mernom mestu (novom priključku).

Top