Kontakt

Garantovano snabdevanje
(domaćinstva i mali kupci) ​ ​
Telefon: 0800 111 202 (besplatan poziv) ​ ​
garantovano.snabdevanje@eps.rs
Lokacije ​ ​
Komercijalno snabdevanje ​ ​

 

Za informacije u vezi sa računima možete se obratiti licu za kontakt
koje je navedeno u ugovoru ili na adresu
EPS AD Ogranak „EPS Snabdevanje“, Masarikova 1-3, 11000 Beograd.

 
Brojevi telefona i adrese elektronske pošte: 
Mali komercijalni kupci
(Analitika na računu počinje brojevima 431hhhhhhh)
+381 11 3958 531
+381 11 3958 532
+381 11 3958 533
+381 11 3958 534
+381 11 3958 536
+381 11 3958 561

Kupci koji električnu energiju
nabavljaju putem javnih nabavki
+381 11 3958 560
+381 11 3958 510
+381 11 3958 503

Rezervno snabdevanje ​ ​
Brojevi telefona:
 
+381 11 3958 537
+381 11 3958 521
+381 11 3958 522

​•    Prigovor na račun podneti u skladu sa instrukcijom sa računa
•    Informacije vezane za upozorenja i obustavu isporuke električne energije na komercijalnom snabdevanju možete dobiti preko imejl adrese: naplata@eps.rs


Top