Kontakt

Garantovano snabdevanje
(domaćinstva i mali kupci) ​ ​
Telefon: 0800 111 202 (besplatan poziv) ​ ​
garantovano.snabdevanje@eps.rs
Lokacije​ ​
Komercijalno snabdevanje ​ ​

Za informacije u vezi sa računima možete se obratiti licu za kontakt
koje je navedeno u ugovoru ili na adresu
JP EPS Ogranak „EPS Snabdevanje“, Makenzijeva 37, 11111 Beograd.

Brojevi telefona i adrese elektronske pošte: 
Mali komercijalni kupci
(Analitika na računu počinje brojevima 431xxxxxxx)
+381 11 655 8473
+381 11 655 8474
+381 11 655 7600
+381 11 655 7609
+381 11 655 7610
+381 11 655 7634
+381 11 655 8416

Kupci koji električnu energiju
nabavljaju putem javnih nabavki
+381 11 6558 428
+381 11 6558 448
+381 11 6558 461

Rezervno snabdevanje ​ ​
Brojevi telefona:
+381 11 6557 663
+381 11 6558 419
+381 11 7152 788

​•    Prigovor na račun podneti u skladu sa instrukcijom sa računa
•    Informacije vezane za upozorenja i obustavu isporuke električne energije na komercijalnom snabdevanju možete dobiti preko imejl adrese: naplata@eps.rs


Top