Objašnjenje računa

​​​​​​​Račun je izrađen u skladu sa propisima Republike Srbije – sa Zakonom o energetici, Zakonom o efikasnom korišćenju energije, Zakonom o porezu na dodatu vrednost, Zakonom o zateznoj kamati, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o akcizama, Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, Uredbom o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije i Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije.

Prednja strana Zadnja strana

Kliknite na oblast označenu plavom bojom kako biste saznali značenje određene oblasti računa

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju  
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Racun za struju                                       
  

 

Top