EPS omogućio olakšice za domaćinstva

8.5.2020.
Rok za plaćanje računa 30. jun 2020. godine, uz popust od 5% i bez kamate


EPS je kupcima električne energije na garantovanom snabdevanju iz kategorije „domaćinstva“ omogućio da svoje račune za mesec mart, april i maj izmire do 30.06.2020. godine ili ranije, čime će im biti odobren popust od 5% u sledećem računu. 

U periodu od 01.04.2020. godine do 30.06.2020. godine EPS neće obračunavati kamatu na neplaćene obaveze za utrošenu električnu energiju u toku marta, aprila i maja 2020. godine.

Ovim su, za vreme vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19, kao i nakon njegovog ukidanja, redovnim platišama i savesnim građanima omogućene olakšice u izmirivanju obaveza za utrošenu električnu energiju, što uključuje pogodnost za ostvarivanje popusta od 5% i neobračunavanje kamate na neplaćene račune za navedene obračunske periode.

EPS apeluje na građane da redovno izmiruju svoje obaveze za utrošenu električnu energiju čime doprinose stabilnom funkcionisanju složenog sistema Elektroprivrede Srbije i nesmetanom snabdevanju električnom energijom privrede i građana.

Врх