EPS prodaje „zelenu energiju”

24.12.2018.
Prvi ugovor o prodaji „zelene energije” potpisan sa Prokredit bankom

Elektroprivreda Srbije počela je sa prodajom „zelene energije” komercijalnim kupcima što znači da su firme u mogućnosti da od EPS-a kupuju električnu energiju proizvedenu isključivo iz obnovljivih izvora energije. Na tržištu je uvedena garancija porekla, elektronski dokument kojim svaki prizvedeni megavat zelene energije dobija svoju etiketu i kojom se garantuje da električna energija vodi poreklo iz obnovljivih izvora, odnosno da je proizvedena uz povoljne uticaje na životnu sredinu. Sistem garancije porekla  uređen je na evropskom nivou, tako da garancija izdata u Srbiji važi u drugim državama, i u skladu je sa pravima Evropske asocijacije.

Prvi veliki kupac u Srbiji sa kojim je potpisan ugovor o prodaji „zelene energije” i koji, na taj način, doprinosi očuvanju prirode je Prokredit banka.

Kupci na garantovanom snabdevanju (kategorija domaćinstava) ne mogu da kupuju zelenu energiju, jer za to još uvek ne postoji zakonska mogućnost.


 

Врх