​​

Dobrodošli na sajtEPS Snabdevanje

Informacije za kupce koji su dobili obaveštenje za zaklјučenje ugovora

Obrasci: garantovano snabdevanje - preuzmi ovde

Informacije za fizička lica vlasnike poslovnih prostora

Obrasci: garantovano snabdevanje - preuzmi ovde
Obrasci: komercijalno snabdevanje - preuzmi ovde

Kojoj vrsti snabdevanja pripadate
Garantovano
snabdevanje

Komercijalno
snabdevanje

O nama

Osnovna delatnost Ogranka „EPS Snabdevanje“, koje posluje u okviru Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, jeste energetska delatnost snabdevanja električnom energijom kupaca na garantovanom, komercijalnom i rezervnom snabdevanju, u skladu sa Zakonom o energetici i ostalim važećim propisima.

Svi snabdevači električnom energijom, uključujući i Ogranak „EPS Snabdevanje“ koriste usluge Elektrodistibucije Srbije (operatora distributivnog sistema – ODS) i EMS a.d. (operatora prenosnog sistema - OPS) koji su zasebna pravna lica i obavljaju delatnost distribucije i prenosa električne energije.

Politika kvaliteta Ogranka EPS Snabdevanje iskazuje privrženost ka kontinuiranom pobolјšanju efektivnosti integrisanih sistema menadžmenta u cilјu zadovolјenja zahteva kupaca i ispunjenja zakonskih i drugih propisa, daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje postavlјenih cilјeva i odgovara svrsi, kontekstu i strateškom usmerenju EPS AD i Ogranka EPS Snabdevanje.

EPS SNABDEVANJE U BROJKAMA

        više od

3.600.000

kupaca


27.703

GWh

prodato kupcima EPS Snabdevanja


97%

udeo EPS Snabdevanja na otvorenom tržištu


7.377

MW

ukupna instalisana snaga