Planovi

​​​​​​​​​​​Godišnji planovi poslovanja


 

Program o izmenama i dopunama Konsolidovanog 3PP EPS Grupe 2021-2023

Program o izmenama i dopunama 3PP JP EPS 2021-2023

​Konsolidovani Trogodišnji program poslovanja EPS Grupe za 2021-2023​

Trogodišnji program poslovanja JP EPS za 2021-2023


 

Program o izmenama i dopunama Konsolidovanog 3PP JP EPS 2020-2022

Program o izmenama i dopunama Konsolidovanog 3PP EPS Grupe 2020-2022

Trogodišnji program poslovanja JP EPS za 2020-2022

Konsolidovani Trogodišnji program poslovanja EPS Grupe za 2020-2022


 

Program o izmenama i dopunama trogodišnjeg plan poslovanja EPS GRUPE 2019-2021

Program o izmenama i dopunama trogodišnjeg plan poslovanja JP EPS 2018-2020

Trogodišnji program poslovanja JP EPS 2018-2020

Konsolidovani Trogodišnji program poslovanja JP EPS 2018-2020


 

Konsolidovane izmene i dopune trogodišnjeg plan poslovanja EPS grupe 2017-2019

Program o izmenama i dopunama trogodišnjeg plan poslovanja JP EPS 2017-2019

Konsolidovani trogodišnji plan poslovanja EPS grupe za 2017-2019

Trogodišnji plan poslovanja JP EPS 2017-2019


 

 

Godišnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP EPS grupe 2016

Godišnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP JP EPS 2016

Godišnji program poslovanja EPS grupe 2016 FEBRUAR

Godišnji program poslovanja JP EPS 2016 FEBRUAR


Godišnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP EPS grupe 2015 JUN

Godišnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP JP EPS 2015 JUN

Godišnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP EPS grupe 2015 MART

Godišnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP JP EPS 2015 MART

Godišnji program poslovanja EPS grupe 2015 JANUAR

Godišnji program poslovanja JP EPS 2015 JANUAR


 

Planovi javnih nabavki

Plan javnih nabavki JP EPS za 2020. godinu

Plan javnih nabavki JP EPS za 2020. godinu - izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2020. godinu nakon 9. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2020. godinu nakon 10. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2020. godinu nakon 11. izmene i dopune​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2020. godinu nakon 12. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 1. izmene i dopune​​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 2. izmene i dopune​​​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 3. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 4. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 5. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 6. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 7. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 8. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2021. godinu nakon 9. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 1. izmene i dopune​​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 2. izmene i dopune​​​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 3. izmene i dopune​​​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 4. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 5. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 6. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 7. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 8. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 9. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 11. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022. godinu nakon 12. izmene i dopune​​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022.​ godinu nakon 13. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022.​ godinu nakon 14. izmene i dopune

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022.​ godinu nakon 15. izmene i dopune​

Plan javnih nabavki JP EPS za 2022.​ godinu nakon 16. izmene i dopune

04. avgust 2022. Plan javnih nabavki JP EPS za 2022.​ godinu nakon 17. izmene i dopune

Top